Přímluvné modlitby

K čemu tato sekce slouží?

Milí modlitebníci,

Tato stránka je virtuální MODLITEBNÍ MÍSTNOSTÍ a slouží podobně, jako fyzická. Účelem stránky je povzbudit a propojit prostřednictvím sdílení modlitebníky, nebo skupiny ve chvílích, kdy se nemůžeme setkat osobně. Je potřeba zdůraznit, že tu jde o službu druhým a ne o to, evidovat osobní modlitební čas.

Zde je stručný popis stránky:

Pro koho je určena

 • Každému, kdo se chce do služby přímluvných modliteb zapojit, ať už občasně, nebo trvale; jako jednotlivec nebo jako skupina

K čemu slouží

 • Sdílení modlitebních předmětů (sborových i všeobecných)
 • Sdílení podnětů a potřeb modliteb za druhé
 • Záznam vybraného času pro přímluvy jednotlivců, nebo skupin

K čemu neslouží

 • Ke sdílení modliteb pro osobní budování
 • Ke sdílení osobních problémů, které vyžadují osobní setkání

Co je cílem

 • Podpořit stávající modlitební úsilí jednotlivců nebo skupin
 • Mít přehled o konkrétním setkání přímluvných modliteb
 • Sdílet aktuální i dlouhodobé modlitební předměty (být ve spojen s ostatními)
 • Rozvinout službu přímluvných modliteb bez vazby na místo konání
 • Pomoci k dobrovolnému závazku služby přímluvy

Co není cílem

 • Nahradit stávajícím modlitební aktivity jednotlivců nebo setkávání skupin
 • Konkurovat stávajícím modlitebním aktivitám
 • Zaplnit kalendář – vytvořit modlitební řetěz
 • Poměřovat "modlitební život" společenství aktivitou na této stránce

Co se na stránce nachází

(Viditelné bez přihlášení)

 • Seznámení se stránkou "O čem to je"
 • Hlavní panel pro dlouhodobé předměty k modlitbám 

(Nutné přihlášení)

 • Kalendář s možností zaznamenat svůj modlitební čas
 • Panel pro sdílení aktuálních potřeb nebo podnětů (forma on-line "chatu", pod kalendářem)

Jak se zapojit

 • Požádat o přístup e-mailem danim3248@gmail.com
 • Zaznamenat čas svých přímluv do kalendáře (minim. 1/2 h)
 • On-line chat – možnost přidávat modlitební podněty, komentovat, vložit biblický verš nebo povzbudit
 • Avizovat přímluvné modlitební setkání (zaznamenáme do kalendáře)
 • Připojit se k někomu ve zvoleném čase
 • ... a nechat vést Duchem Božím v modlitbách (Ř 8,26)

Rozsah odpovědnosti

Iniciátor a správce obsahu: Daniel Macek
Patronát: Pavel Lukavský – starší sboru, pověřený Staršovstvem
Administrátor webu: Daniel Čejchan
Za co děkovat?
 • Za Evangelium - dar neotřesitelného království (Žd 12:28)
 • Za nadbytek hmotných potřeb v naší zemi
 • Za život v míru a svobodě
 • Za představitele naší vlády
 • Za každou těžkost a nepříjemnosti (Jk 1:3)
 • Za Boží věrnost a nesmírné milosrdenství
 • Za Ježíše - velikého Spasitele a Pastýře našich životů
Školství, pedagogové a učitelé (vděčnost a prosby)
 • Za ministerstvo školství, dobré zákony a kvalitní materiály
 • Za duchovní i praktickou moudrost pro věřící učitele
 • Za ochranu studentů před násilím, závislostmi a vzpourou k autoritám
Chvála a prosby za mládež VČ kraje
 • Aby rostla jejich touha znát Ježíše, jeho slovo a následovat ho
 • Aby se rozrostla Boží láska v jejich životech k sobě navzájem
 • Aby nebyli ovlivněni okolím, ale aby vírou ovlivnili svou generaci
 • Za moudrost a vedení v hledání partnerů
Naše děti
 • Aby děti z našich poznali jaký je poklad v Ježíši Kristu
 • Rodiče - za umění milovat Boží láskou, být pravdiví a vytrvalí v modlitbách
 • Za jejich přátele a spolužáky
 • Za jejich budoucí partnery
 • Za jejich budoucí rodiny
CESTA OBNOVY - prosby
 • za přípravný tým (Pavel Ildža a spol.)
 • za otevřenost a ochotu naslouchat jeden druhému
 • za ochotu a odvahu ptát se, co nám chybí a proč
 • za růst lásky a prostředí důvěry
 • za ochranu před strachem a předsudky
Rodiny, partnerství, manželství
 • Za odhodlání mužů převzít Bohem dané role v rodině
 • Za obnovu vztahů a komunikace podle Božích priorit
 • Za obnovu společných rodinných bohoslužeb
 • Za otevřenost, pravdivost a prostředí důvěry v rodinách
Modlitby za rodiny s dětmi v pěstounské péči
 • Za Boží moudrost pro rodiče ve všech ohledech
 • Za posilující Boží blízkost pro rodiče
 • Za uzdravení dětí v oblasti vztahů a citů
 • Za jejich cestu k poznání Boží lásky
Prosby za naši vládu
 • Za pana prezidenta Zemana
 • Za premiéra a ministry
 • Za soudce
 • Za senátory
 • Za starosty

  1. Tim 2,1 Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené..
Vděčnost a prosby za DOBROČINNÝ BAZAR
 • Za přípravný tým organizátorů
 • Za dárce a za návštěvníky
 • Za plnost Božího pokoje a atmosféru přátelství
 • Za rozhovory v kavárně a prosby za navazující vztahy
 • Za organizaci, průběh a koordinaci
 • Za rodinu, pro kterou jsou peníze určeny
Služba starým, chudým a nemocným
 • Za skutečný niterní soucit se slabými a růst v prakticky projevené lásce
 • Za vliv věřících na společnost v milosrdenství a soucitu
 • Za sílu, moudrost a Boží vedení pro ty, kteří v této službě stojí
 • Za projekty v této oblasti (Dobročinný bazar, Dům na půl cesty, Hospic ČK)
 • Za štědrost v materiální podpoře těchto služeb
Stránka byla vygenerována za 0.0457 s